top of page
Frame 1000000834 (1).png

Maandenlang heen en weer over een ontwerp?

We hebben mensgerichte technologie gemaakt om betere vastgoedprojecten te bouwen.

 

Integrale projecten

Met de inzet van onze in-house technologie kunnen we in ± 2 maanden een volledig integrale analyse en ontwerp van je project leveren. Je ontvangt honderden ontwerpopties, die allemaal voldoen aan nationale normen en eisen. Het is aan jou om de best passende te kiezen voor jouw business case.

Project Haalbaarheid

Onze technologie geeft binnen 1 week inzicht in de ruimtelijke, financiële en technische haalbaarheid van je project.

Studies & Analyses

Wind

De OMRT-windstudie (conform NEN 8100) geeft gedetailleerd inzicht in windsnelheid, windcomfort en windgevaar. We analyseren integraal verschillende ontwerpvarianten en effecten van onderanderen luifels en bomen. De uitkomsten zijn geschikt om in te dienen bij een vergunningsaanvraag.

Normering: NEN 8100.

Fasering: SO t/m DO

Oplevering: 1-2 weken

Uitkomst: Digitaal beschikbaar via OMRT/hub

Kosten = €6.300 – €8.600 (afhankelijk van gekozen optie)

Screenshot 2023-10-26 at 16.04.04.png

Daglicht

Daylight gif.gif

De OMRT-daglicht studie (conform NEN-EN 17037) geeft binnen 1 week inzicht of een ontwerp voldoet aan de huidige daglichteisen. We toetsen integraal het effect van ontwerpvarianten als open-dicht verhoudingen, luifels en type glas. De uitkomsten zijn geschikt om in te dienen bij een vergunningsaanvraag.

Normering: NEN-EN 17037

Fasering: SO t/m DO

Oplevering: 1-2 weken

Uitkomst: Digitaal beschikbaar via OMRT/hub

Kosten = Beschikbaar op aanvraag

Geluid

De OMRT-geluidstudie (conform de Wet Geluidhinder) laat het effect van het omgevingsgeluid zien op de gevel van je ontwerp. Databronnen van wegverkeer en railverkeer worden gebruikt (industriegeluid uitgesloten) om ontwerpvarianten zoals dichte gevels of galerijoplossingen integraal te analyseren. 

 

Normering: Wet Geluidhinder (+/- 3dB)

Fasering: SO-VO

Oplevering: 1-2 weken

Uitkomst: Digitaal beschikbaar via OMRT / hub

Kosten: € 5.200,- (1 ontwerpvariant)
€ 7.500,- (meerdere ontwerpvarianten)

Screenshot 2023-06-26 at 16.37.14.png

Zon & Schaduw

solar video clipped gif.gif

De OMRT-bezonning en schaduwstudie analyseert de hoeveelheid zon op de gevel en schaduwwerking. Deze studie laat het effect van je ontwerp zien op de openbare ruimte of tuinen van omwonenden. 

Normering: TNO normering (geen wetgeving van toepassing)

Fasering: SO-VO

Oplevering: 1-2 weken

Uitkomst: Digitaal beschikbaar via OMRT / hub

Kosten: € 2.600,- (1 ontwerpvariant)
€ 4.600,- (meerdere ontwerpvarianten)

Uitzicht Kwaliteit

Een vrij uitzicht heeft effect op het welzijn van bewoners, gebruikers en waarde van het ontwerp. De OMRT-uitzicht studie laat de kwaliteit zien van je ontwerp op het gebied van uitzicht; het deel van de hemelkoepel dat je kunt waarnemen. 

 

Normering: internationaal LEEDv4.

Fasering: SO t/m VO

Oplevering: 1-2 weken

Uitkomst: Digitaal beschikbaar via OMRT / hub. 

Kosten: € 2000,- (1 ontwerpvariant)
€ 3.300,- (meerdere ontwerpvarianten)

Screenshot 2023-06-26 at 16.39.14.png

Urban Heat Island (UHI)

Screenshot 2023-06-26 at 16.41.16.png

De steden in Nederland en het daarmee samenhangende effect van hitte eilanden groeien. Een van de belangrijkste oorzaken is de geometrie en materiaalkeuze van bebouwing en openbare ruimte. De OMRT UHI-studie geeft inzicht in het effect van nieuwbouwplannen op dit fenomeen. 

Normering: Nog geen internationale standaard

Fasering: SO t/m VO

Oplevering: 1-2 weken

Uitkomst: Digitaal beschikbaar via OMRT / hub. 

Kosten: € 2.600,- (1 ontwerpvariant)
€ 4.600,- (meerdere ontwerpvarianten)

Energie (B)ENG

De OMRT-energiestudie geeft inzicht in de energieprestatie van nieuwbouw projecten. We analyseren integraal het effect van ontwerpkeuze als installatieprincipe, aantallen PV-panelen, materiaalkeuzen. De UNIEC3 koppeling borgt een geldende NTA 8800 normering.

Normering: NTA 8800

Fasering: SO t/m DO

Oplevering: 2 weken 

Uitkomst: Digitaal beschikbaar via OMRT/hub

Prijs: € 4.600,- (1 ontwerpvariant)
€ 7.200,- (meerdere ontwerpvarianten)

Screenshot 2023-06-26 at 16.44.19.png
Screenshot 2023-06-26 at 16.45.03.png

C02 

De OMRT CO2 impact studie geeft een indicatie van de CO2 impact van jouw ontwerp. Je ontwerp wordt op basis van de milieukostenindicator (MKI) analyseert en we komen tot een relatieve CO2 impact reductie voor verschillende ontwerpvarianten. 

Normering: MKI

Fasering: SO t/m VO

Oplevering: 2 weken

Uitkomst: Digitaal beschikbaar via OMRT / hub. 

Kosten: € 2.600,- (1 ontwerpvariant)
€ 4.000,- (meerdere ontwerpvarianten)

Onze partners

Architecten, ingenieurs, gemeenten en vastgoedontwikkelaars.

bottom of page